O szansach na wygraną…

Marta Kacprzyk        05 kwietnia 2016        3 komentarze

Często dzwonią do mnie klienci, którzy znajdują do mnie kontakt na stronie www.zerwanapolisolokata.pl z zapytaniem o warunki, na jakich prowadzę sprawy związane z polisolokatami.

Zawsze pada pytanie:

 „Pani Mecenas, jakie są szanse, że Pani moją sprawę wygra?„.

Otóż nie wiem. Nie umiem przewidywać przyszłości. Zawsze odpowiadam:

„Moim zdaniem, biorąc pod uwagę dotychczasową linię orzeczniczą, jeśli ma Pan/Pani typową polisolokatę, to ma Pan/Pani większe szanse, by wygrać niż przegrać.”

Odpowiedź „Nie wiem” bierze się stąd, że przy pierwszej rozmowie telefonicznej nie wiem jeszcze, jaki kupiłeś produkt i nie znam dokumentów dotyczących Twojej sprawy.  Po drugie, nie wiem, co zeznasz przed sądem na rozprawie.  Po trzecie nie wiem, czy sądy nie zmienią dotychczasowej korzystnej dla konsumentów linii orzeczniczej. Na dodatek nie mam (nie znam prawnika, który ma) wzoru, jak przeliczyć szanse na wygraną.  Nie wiem, czy będzie to 75% czy 90%. Poza tym, jak zweryfikujesz, czy w przypadku przegranej byłeś w 25% czy raczej w 10% ryzyka przegranej.

Dlaczego mówię, że klient ma większe szanse, by wygrać niż przegrać?

Po pierwsze, dotychczasowa linia orzecznicza pokazuje, że sądy w znacznej większości przypadków przyznają rację konsumentom. Po drugie po stronie konsumentów opowiedział się także UOKiK, który nałożył kary finansowe na ubezpieczycieli, „zmusił ich” do zmiany zasad pobierania opłat likwidacyjnych i wypowiedział się, że w ocenie UOKiK, przedsiębiorcy powinni umożliwiać konsumentom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej w wyniku nieuczciwej sprzedaży – bez ponoszenia opłat likwidacyjnych. Po trzecie w ostatnim czasie swój raport dotyczący polisolokat opublikował Rzecznik Finansowy. Rzecznik również opowiedział się po stronie ubezpieczonych i wspiera ich w postępowaniach sądowych przygotowując tzw. istotny pogląd w sprawie.

W poprzednim tygodniu, 31 marca 2016r  obejrzałam wyemitowany przez TVP1 program „Chodzi o pieniądze” obszernie przedstawiający kwestię zerwanych polisolokat i pobranych przez ubezpieczycieli opłat likwidacyjnych. Program można  obejrzeć w Internecie.

http://vod.tvp.pl/24679372index.htmlwynik-wyszukiwania

Na pewno program pomoże ocenić sytuację tym, którzy zastanawiają się, jakie mają szanse w sporze z ubezpieczycielem o odzyskanie nienależnie potrąconej opłaty likwidacyjnej.

 

 

Odsetki ustawowe za opóźnienie w 2016r

Marta Kacprzyk        02 kwietnia 2016        7 komentarzy

W poprzednim wpisie dotyczącym odsetek, których możesz i powinieneś żądać w pozwie o odzyskanie opłaty likwidacyjnej obiecałam Ci, że podam Ci aktualnie obowiązujące stawki odsetek. Pokazuje to, że okres procesu sądowego może być najintratniejszym okresem Twojej inwestycji w polisolokatę, ponieważ porównując stawki odsetek ustawowych za opóźnienie ze stawkami lokat, stawki odsetek są całkiem wysokie.

Do dnia 31 grudnia 2015r:
Odsetki ustawowe za opóźnienie były tożsame z odsetkami ustawowymi i od 24.12.2014r wynosiły 8%.

 

Od dnia 1 stycznia 2016r: 

  1. W pierwszej kolejności stosuje się stawkę odsetek za opóźnienie oznaczoną w umowie, ale nie może to być więcej niż stopa wyliczona w pkt. 2 poniżej, czyli obecnie nie więcej niż 14% w skali roku.
  2. Ponieważ w Twojej umowie o polisolokatę nie oznaczono stawki odsetek za opóźnienie, stosujemy zasadę określoną w art. 481 §2 Kodeksu cywilnego, na podstawie którego odsetki za opóźnienie wynoszą:

STOPA REFERENCYJNA NBP + 5,5 PUNKTÓW PROCENTOWYCH,

czyli obecnie odsetki ustawowe za opóźnienie wynosić będą 7%. 

 

Odchodząc od tematu polisolokat, podam Ci również stawki odsetek ustawowych wynikających z art. 359 Kodeksu cywilnego  i odsetek ustawowych określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

a) odsetki ustawowe wynikające z art. 359 k.c. Są to odsetki od sumy pieniężnej, np. od pożyczki i nie są to odsetki za opóźnienie. Wynoszą one:

STOPA REFERENCYJNA NBP + 3,5 PUNKTÓW PROCENTOWYCH,

czyli obecnie odsetki ustawowe będą wynosiły 5%.

b) Odsetki ustawowe za opóźnienie w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, czyli odsetki wynikające z opóźnienia zapłaty ceny lub wynagrodzenia określonego w umowie zawartej między przedsiębiorcami (w uproszczeniu, ustawa dokładniej definiuje zakres jej stosowania). Wynoszą one:

STOPA REFERENCYJNA NBP + 8 PUNKTÓW PROCENTOWYCH,

czyli obecnie odsetki ustawowe za opóźnienie w ramach transakcji handlowych będą wynosiły 9,5%.

Dodatkowo art. 11b ww. ustawy wskazuje, z jakiego okresu należy stosować stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, tj. stosuje się stopę   obowiązującą w dniu:
1) 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;
2) 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Odsetki za opóźnienie w pozwie o zwrot opłaty likwidacyjnej

Marta Kacprzyk        22 lutego 2016        3 komentarze

W poprzednim wpisie oddałam do Twojej dyspozycji e-book, w którym opisałam, jak możesz samodzielnie napisać pozew przeciwko ubezpieczycielowi, aby odzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej (świadczenie wykupu) z polisolokaty. Napisałam Ci, że oprócz utraconych środków w pozwie możesz żądać również odsetek od niewypłaconej części świadczenia.

Proste, ale od 01.01.2016r zmieniły się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące odsetek (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw).

Oznacza to, że odsetki za czas opóźnienia do końca 2015r rządzą się innymi zasadami niż odsetki liczone od 01.01.2016r i powinieneś uwzględnić to w pozwie.

Do końca 2015r w pozwie o zwrot opłaty likwidacyjnej z polisolokaty należało żądać po prostu odsetek ustawowych. Można było dodać, że chodzi o odsetki za opóźnienie w zapłacie, jednak nie było to konieczne.

Jeśli składasz pozew po zmianie przepisów, żądanie pozwu w zakresie odsetek powinno być sformułowane tak:

„Wnoszę o zasądzenie kwoty …… (tu wpisujesz wartość utraconych na polisolokacie środków) wraz z:
odsetkami ustawowymi od dnia ….. (tu sprawdzasz na jaki dzień wyliczono Twoją Wartość Wykupu, następnie w umowie lub OWU sprawdzasz, w jakim terminie ubezpieczyciel ma wypłacić należne Ci środki) do dnia 31.12.2015r

oraz

odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 01.01.2016r do dnia zapłaty.”

Stawki odsetek podam Ci w następnym wpisie o ogólnych zasadach dotyczących odsetek.

Dla podkreślenia ironii sytuacji związanej z polisolokatami dodam tylko, że okres opóźnienia w wypłacie środków może okazać się najbardziej zyskownym okresem Twojej inwestycji w polisolokatę.

Jak napisać pozew, żeby odzyskać opłatę likwidacyjną?

Marta Kacprzyk        27 listopada 2015        9 komentarzy

Dzień dobry 🙂

W poprzednim wpisie Z polisolokatą do sądu opowiadałam Ci, że o Twoich utraconych środkach zainwestowanych w polisolokatę można przeczytać w gazetach, posłuchać w radio i obejrzeć w telewizji. Wszyscy interesują się i Ci współczują. Kwestia ta rodzi wiele kontrowersji (bądź co bądź podpisałeś się pod umową) i emocji, bo w grę wchodzą często oszczędności całęgo życia.

Jednak wszelkie próby ograniczenia dotychczasowych moim zdaniem nieuczciwych praktyk ubezpieczycieli dotyczą przyszłych zmian OWU, rozszerzenia katalogu praktyk naruszających zbiorowy interes konsumenta, nałożenia dodatkowych obowiązków informacyjnych na banki i ubezpieczycieli.

Tak jak pisałam w poprzednim wpisie nie mam polisolokaty, więc nie jestem zaangażowana w ten temat bezpośrednio swoim środkami, tylko przez moich klientów. Nie jestem też wrogiem banków, zakładów ubezpieczeń i jakiegoś wymyślonego „systemu” czy „układu”. Osobiście uważam jednak po ludzku, że to co robią banki i ubezpieczyciele w kwestii polisolokat jest zwyczajnie nieuczciwe.

Ty też na pewno zwracasz uwagę na wszelkie informacje dotyczące polisolokat i pewnie tak jak ja dostrzegasz, że informacje te nawet dotyczą Ciebie, mówią o Tobie, ale w gruncie rzeczy nikt nie ma pomysłu, jak rozwiązać Twój problem. Zostałeś z nim sam, bo Twój bank i sprzedawca produktu, z którym prawie byłeś na Ty przestali już nawet odpisywać na Twoje maile i listy.

Mam nadzieję, że nie zdenerwujesz się na „życiową mądrość dobrej cioci”, gdy napiszę Ci, że jeśli chcesz mieć jakikolwiek problem rozwiązany, musisz zacząć rozwiązywać go sam. Dlatego na obniżenie podwyższonego poprzednim zdaniem ciśnienia daję Ci informację JAK to zrobić, czyli jak odzyskać utracone środki zainwestowane w polisolokatę.

Po pierwsze, na ten moment jedyną metodą odzyskania niesłusznie potrąconej opłaty likwidacyjnej jest proces sądowy. Może ktoś gdzieś odzyskał środki inną metodą, ale ja się z tym nie spotkałam. Jeśli coś wiesz na ten temat, proszę napisz w komentarzu lub do mnie bezpośrednio.

Pierwszym formalnym krokiem po tym, jak podejmiesz decyzję o sporze będzie napisanie pozwu. Jeśli pomyślałeś „łatwo się prawnikowi mówi” albo „ciekawe jak”, nie dziwię Ci się. Dlatego załączam e-booka, jak krok po kroku go napisać. Mam nadzieję, że zmotywuje Cię on do jego napisania i podjęcia walki o utracone środki.

e-book_Jak odzyskać od ubezpieczyciela pieniądze stracone na polisolokatach

Powodzenia.

Marta

Z polisolokatą do sądu

Marta Kacprzyk        24 listopada 2015        8 komentarzy

Podstawową zasadą w teorii finansów jest to, że ryzyko jest ściśle skorelowane z oczekiwaną stopą zwrotu. Im wyższe ryzyko związane z przedsięwzięciem, tym wyższa oczekiwana stopa zwrotu albo im wyższa oczekiwana stopa zwrotu na tym większe ryzyko zgodzi się inwestor, który podobno (!) jest racjonalny.

Wielu posiadaczy polisolokat nie wzięło tego pod uwagę. Zgadzali się na trudne warunki dotyczące możliwości wycofania się z produktu, mając przed oczami wizję zysków znacznie przekraczające odsetki z lokaty i wizję uniknięcia tzw. podatku Belki. Przeoczyli jednak ryzyko związane z zamrożeniem zainwestowanych środków.

Nie mam polisolokaty, bo nie lubię długoterminowych produktów. Nie myśl jednak, że jestem lekkoduchem, nie myślącym o oszczędzaniu i inwestowaniu. Ale nie o tym chcę Ci dziś opowiedzieć.

Dziś piszę dla tych, którzy produkt już kupili, wycofali się z niego przed czasem i nie odzyskali wpłaconych środków, ponieważ ubezpieczyciel potrącił im tzw. opłatę likwidacyjną ukrytą lub wprost tak nazwaną. Dodatkowo jeszcze ubezpieczyciel wmawia im, że przecież sami taką umowę podpisali i takiego produktu chcieli. Ostatnio spotkałam prawie 70-letniego pana, który kupił polisolokatę 3 lata temu. Zostało mu 12 lat oszczędzania. Trudno mi uwierzyć, że takiego produktu potrzebował… Kredytu pewnie by nie dostał.

Temat polisolokat ostatnio w mediach przycichł przysłonięty przez prezydenckie zapowiedzi dotyczące kredytów udzielanych we frankach (podstawą projektu jest założenie, że wypłata świadczenia dokonana była w złotówkach), ale biorąc pod uwagę skalę zablokowanych wciąż w tych produktach środków oraz kwoty dotychczas stracone przez inwestorów nie stracił na aktualności.

Na początku września sprawą zajęły się Wiadomości TVP. Kilkuminutowy materiał przedstawiał poszkodowanych klientów, którzy chcąc wycofać się z inwestycji, stracili znaczną część swoich oszczędności i zapowiedź UOKiK, że do końca miesiąca wyda decyzję. Oglądałam materiał kilka razy i poza tym, że UOKiK dąży do wyeliminowania niekorzystnych postanowień ze wzorców umownych, nic konkretnego dla byłego posiadacza polisolokaty z enigmatycznej wypowiedzi nie wywnioskowałam.

KNF wydało instrukcję dla ubezpieczycieli nakazującą dokładne informowanie o zasadach, na jakich oparty jest produkt, czyli dla obecnych „uwięzionych” lub już oszukanych klientów jest to bez znaczenia.

Kilku ubezpieczycieli pod naciskiem UOKiK zadeklarowało, że umożliwią klientom wycofanie się z produktu przy niższych opłatach. Jest więc szansa, ale jedynie dla tych, którzy będą chcieli zrezygnować z produktu po wprowadzeniu w życie tych deklaracji i zmianie polityki ubezpieczycieli. Nie wiem, czy to zadziała, a jeśli nawet, to na jak długo.  Aegon TU na Życie rok temu postanowił nie pobierać opłat likwidacyjnych od klientów chcących wcześniej rozwiązać umowę. „Wolność” ubezpieczonych nie trwała jednak długo,  bo po kilku miesiącach decyzja ta została zawieszona. Argumentem było to, że kwestia jak była, tak nadal jest nieuregulowana. Czyli kliencie płać.

Zmieniła się także ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów i od 17 kwietnia 2016r proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru stanowić będzie praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Tyle że dzisiejszy posiadacz polisolokaty już ją ma i pewnie kolejnej nie kupi.

Polecam tez bardzo interesującą audycję o polisolokatach w PR1:

Zrzut ekranu 2015-11-24 o 15.17.02

Tym, którym umowa wygasła na skutek niepłacenia składek lub została wypowiedziana i stracili wpłacone środki pozostaje jedynie sąd. Generalnie korzystna dla ubezpieczonych tendencja się utrzymuje i sądy orzekają o zwrocie pobranej opłaty likwidacyjnej niezależnie od jej nazwy. Pojawiło się kilka orzeczeń oddalających powództwo, jednak są one w zdecydowanej mniejszości.

Sąd Najwyższy w dn. 3.12.2015r odpowie w sprawie polisolokat na następujące pytanie prawne zadane przez jeden z sądów okręgowych:

Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest świadczeniem głównym czy ubocznym?

Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy wypowie się konkretnie i rozwieje wątpliwości co do konstrukcji prawnej polisolokaty, co pozwoli ujednolicić orzecznictwo. Dam Ci znać 4 grudnia.

PS.

Jeśli zastanawiasz się nad wytoczeniem powództwa o zwrot opłaty likwidacyjnej, w następnym wpisie w piątek 27.11.2015r załączę e-booka, jak krok po kroku napisać pozew.