Listopad 2016

Czy wynagrodzenie ryczałtowe może być zmniejszane przez zamawiającego?

Marta Kacprzyk        17 listopada 2016        12 komentarzy

Dzisiejszy wpis również będzie dotyczył pieniędzy. Jednak w przeciwieństwie do wielu ostatnich wpisów nie będzie dotyczył polisolokat. Dziś opowiem Ci historię sprawy mojego klienta o wynagrodzeniu ryczałtowym za prace budowlane, które pomogłam mu odzyskać. Mój klient zawarł z zamawiającym umowę o wykonanie remontu pięknego zabytkowego budynku. Umowa przewidywała wynagrodzenie ryczałtowe. Zmiany umowy dla swej ważności wymagały […]